Beuink adviseert en helpt klanten bij het realiseren van prestatieverbeteringen met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Wij zijn actief op het raakvlak van bedrijfsprocessen, organisatieontwikkeling en ICT.
Steenhouwerstraat 23
8043 DA Zwolle
T 038 - 420 12 35
info@beuink.nl

Werkvelden

De begrippen informatievoorziening en organisatie, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verandering in de informatievoorziening veroorzaakt ook een veranderingstraject in de organisatie en andersom.

De wijze waarop een organisatie met informatie en informatietechnologie omgaat, heeft sterke invloed op de efficiency binnen de organisatie, en op de mate waarin ondernemingsdoelstellingen worden behaald.

In toenemende mate vormt ICT een belangrijk instrument voor het (her)bepalen van de ondernemingsstrategie. Het geeft vaak nieuwe kansen voor het creëren van onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten.

Beuink adviseert haar klanten over deze aspecten via de onderstaande competentielijnen: 

- ERP / CRM Selectie

- E-Business

- Implementatie