Steenhouwerstraat 23
8043 DA Zwolle
T 038 - 420 12 35
info@beuink.nl

Projectmanagement

Projectmanagement

Projectmanagement is gericht op het beheersen van een project. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectfasen en -processen

 Een implementatieproject bestaat, in het algemeen, uit de volgende vier  fasen:

• Opstartfase
• Initiatiefase
• Uitvoeringfase
• Afstuitingsfase

Voor een schematisch weergeve zie:  projectfasen-en-processen