Beuink adviseert en helpt klanten bij het realiseren van prestatieverbeteringen met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Wij zijn actief op het raakvlak van bedrijfsprocessen, organisatieontwikkeling en ICT.
Steenhouwerstraat 23
8043 DA Zwolle
T 038 - 420 12 35
info@beuink.nl

ERP / CRM Selectie

Wat is ERP en waarom?

Binnen de competentielijn ERP (Enterprise Resource Planning) draait het om het definiëren, stroomlijnen en ondersteunen van bedrijfsprocessen, met behulp van informatietechnologie. Waar voorheen gescheiden en veelal gesloten informatiesystemen bestonden voor relatiebeheer, verkoop, planning, productie, inkoop, logistiek, personeel, financiën,  etc., is bij ERP-systemen sprake van een vergaande integratie. Beperkte ERP zich in het begin nog tot de bedrijfsprocessen binnen de onderneming, inmiddels strekt ERP zich, met name door de sterke opkomst van E-business, uit over de grenzen van de onderneming. Deze ontwikkeling, bekend onder de naam Supply Chain Management, heeft tot doel het integreren van bedrijfsprocessen die zich in verschillende bedrijven binnen dezelfde supply chain afspelen.

Wat is CRM en waarom?

Binnen de competentielijn CRM (Customer Relationship Management) gaat het specifiek om het managen van de klantrelatie. Hierbij gaat het erom de u uw klant zodanig kent, zodat u pro-actief kunt inspelen op zijn (verwachte) wensen en hem actief kunt ondersteunen bij zijn aankoopproces. Uw organisatie-/marketingstrategie en de informatievoorziening dienen hiertoe met elkaar te zijn afgestemd zodat de individuele relatie met de klant gemanaged kan worden. Soms is CRM functionaliteit als onderdeel van ERP software voldoende, soms is een specifiek CRM software noodzakelijk (best-of-breed).

De werkelijke voordelen worden niet behaald door puur technische oplossingen, maar door organisatorische veranderingen, ofwel prestatieverbeteringen.

Waarom een selectietraject?

Veel bedrijven vragen zich af: moeten we wel tijd en energie steken in een selectietraject voor een nieuw softwarepakket? Waarom nemen we niet gewoon een pakket dat in onze branche veel wordt toegepast, zodat we onze energie kunnen stoppen in een goede implementatie ervan?

Een goed selectietraject is het halve werk, en meer dan alleen het kiezen van een pakket en een implementatiepartner. Het gaat in eerst instantie niet zozeer om het pakket, als wel om de door het bedrijf gewenste werkwijze. Bij het vergelijken van pakketten wordt men gedwongen deze werkwijze expliciet te maken. Bij de selectie komen vanzelf ook de verschillen tussen de pakketten en partners naar voren, zodat de belangrijkste toekomstige gebruikers zelf aan kunnen geven waarom nu juist dat pakket of die partner beter is dan anderen. Deze kerngebruikers worden hiermee goed voorbereid op de implementatie.
Indien het selectieproces wordt overgeslagen, ontstaan vaak pas tijdens de implementatie allerlei discussies over hoe er met het pakket gewerkt moet worden. Het project loopt hierdoor vertraging op en kan qua kosten gemakkelijk uit de bocht vliegen. De motivatie voor verdere implementatie is dan vaak ver te zoeken.

5 fasen stappenplan

Beuink heeft het proces van het selecteren en implementeren van een ERP informatiesysteem in een aantal fasen onderverdeeld:

  1. Opzetten projectplan
  2. Analyse van de gewenste werkwijze
  3. Ontwikkelen van een functioneel ontwerp
  4. Het selecteren van een pakket
  5. De implementatie van het geselecteerde pakket

Wilt u meer weten over het selecteren en implementeren van ERP dan kunt u hier klikken en uw naam en bedrijfsgegevens invoeren. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.